บริการ

บริการทันตกรรม

รากฟันเทียม

ทดแทนฟันที่ขาดหายไป ด้วยการทำรากฟันเทียม โดยวัสดุที่นำมาทำรากฟันเทียม จะเป็นวัสดุที่มีความเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อ และกระดูกของเราได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบัน การทำรากฟันเทียมก็ถือว่าเป็นวิธีการทดแทนฟันธรรมชาติที่หายไปที่ดีที่สุด

เคลือบฟันเทียม

เคลือบฟันเทียม เป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความงามที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติมาก การเคลือบผิวฟัน ด้วยการนำวัสดุแผ่นบาง ๆ อาจจะเป็นเซรามิค หรือเรซิน ที่มีรูปลักษณ์เหมือนฟัน มาติดที่ผิวฟัน

อุดฟันสีเหมือนฟัน

การรักษาด้วยการอุดฟัน เป็นการชดเชยเนื้อฟันที่เสียหาย หรือเนื้อฟันถูกทำลายเนื่องจากฟันผุ ฟันแตก และเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อฟันถูกทำลายไปมากกว่าเดิม วัสดุอุดฟันมีด้วยกันหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีข้อบ่งชี้ในการเลือกที่จะนำมาบูรณะที่แตกต่าง

ครอบฟันและสะพานฟัน

ครอบฟันเป็นการรักษาเพื่อป้องกันการสูญเสียเนื้อฟัน ซึ่งอาจมีสาเหตุจากฟันผุ ฟันแตก จนไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีการอุดฟันได้ สะพานฟัน เป็นการทำฟันปลอมแบบติดแน่นที่ใช้ทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปได้

ฟอกสีฟัน

ปกติคนเราจะมีสีฟันที่เหลืองเข้มขึ้น ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นตามการใช้งาน ซึ่งปัจจัยที่มีผลทำให้ฟันมีสีเหลืองเข้มขึ้น เช่น อาหาร เครื่องดื่ม หรือจากการสูบบุหรี่ และกระบวนการแก่ตัวตามอายุ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีผลต่อความสวยงาม