ทีมทันตแพทย์

ทีมทันตแพทย์

ทพ.ภวัต ไชยวงค์ (หมอป้อม): Aesthetic Dentist, Implant Dentist

 • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม, ฝังรากเทียม ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2004
 • คอร์สอบรมทันตกรรมเพื่อความสวยงามชนิดเซรามิกวีเนียร์ 2008
 • หลักสูตรอบรมรากเทียม รพ. เวชธานี ปี 2009
 • หลักสูตรอบรมรากเทียมระบบ Intralock ปี 2011
 • หลักสูตรอบรมรากเทียมระบบ Osstem ปี 2013
 • หลักสูตรอบรมรากเทียมระบบ Dentium ระดับสูงเรื่อง การทำ GBR และ ผ่าตัดยกไซนัสร่วมกับการฝังรากเทียม

ทพ.กิตติภัทร ประกอบธรรม (หมอโก้) : Prosthodontist / Implant and Cosmetic Dentist

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต(ม.สงขลานครินทร์)
 • ปริญญาบัณฑิตฯศัลยศาสตร์ช่องปาก(ม.มหิดล)
 • ปริญญาโท ทันตกรรมประดิษฐ์(ม.แมนเชสเตอร์,สหราชอาณาจักร)
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพ.ไกรชวินท์ กอสง่ากชลักษมิ์: Orthodontist

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทันตแพทยเฉพาะทางจัดฟัน

ทพญ.สุจิตรา ไชยสังค์: General dentist

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ทบ.วทม. ทันตกรรมจัดฟัน
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทันตแพทยเฉพาะทางจัดฟัน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ม.ขอนแก่น
Dr.-Wirongrong-300x300

ทพญ.วิรงรอง เม่นแต้ม (คุณหมอเอ๋): General Dentist

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ทพ.ยุทธศักดิ์ เสียงฉ่ำ (เอก): General dentist

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.สิตรา รอดลอย (หมอตอง): General Dentist

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทพญ.จงลักษณ์ ไทยทวี (เจียว): General dentist

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพญ. ปัญธมน ชัยชุติมา (หมอหนู): General dentist

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพ.สุพจน์ โอชารส (หมอโดม): General Dentist

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ